ماشین پتوشویی دو محوره طرح میله آلمان


ماشین پتوشویی دو محوره طرح میله آلمان
مدل WM100MN WM80MN WM150MN WM30MN WM60MN
ظرفیت بارگیری(کیلوگرم) 100 80 150 30 60
قطر(سانتی متر) 78 70 98 60 68
طول(سانتی متر) 165 145 165 76 106
ورودی آب سرد و گرم(اینچ) 1 1 1 1 1
ورودی بخار(اینچ) 1 1 1 0.5 0.5
سرریز آب(اینچ) 1 1 1 1 1
تخلیه(اینچ) 3 2.5 4 2 2
برق موردنیاز(ولت/هرتز) 380-50 380-50 380-50 380-50 380-50
توان الکتروموتور 5.5 3 7.5 1.5 3
سرعت شستشو(دور در دقیقه) 35 35 35 35 35
طول(سانتی متر) 235 205 235 125 160
عرض(سانتی متر) 105 90 115 75 83
ارتفاع(سانتی متر) 145 130 165 115 130
وزن(کیلوگرم) 1000 800 1300 400 600