دیگ بخار طرح کلمبیا


دیگ بخار طرح کلمبیا

مدل BN3KAG BN5KAG BN1TAG BN7KAG BN2TAG BN1/5TAG
تعداد گردش حرارتی(پاس) 3 3 3 3 3 3
ظرفیت تولید بخار(اسب بخار) 20 33 66 50 133 100
ظرفیت تولید بخار(کیلوگرم/ساعت) 300 500 1000 750 2000 1500
ظرفیت مشعل(کیلوکالری) 150000 250000 500000 350000 1000000 750000
قطر دودکش(اینچ)
وروی آب(اینچ) 1 1 1 1 1 1
تخلیه آب(اینچ) 1 1 1 1 1 1
فشار کار(اتمسفر) 6 6 6 6 6 6
فشار تست(اتمسفر) 10 10 10 10 10 10
برق مورد نیاز(ولت/هرتز) 380-50 380-50 380-50 380-50 380-50 380-50
قطر بدنه(سانتی متر) 100 110 125 120 160 140
ارتفاع بدنه(سانتی متر) 130 140 160 150 200 170
وزن بدنه(کیلوگرم) 1250 1450 2150 1750 3250 2650