دیگ بخار طرح کلمبیا


دیگ بخار طرح کلمبیا

مدل BN25AG BN04AG BN06AG BN15AG BN20AG BN10AG BN08AG
تعداد گردش حرارتی(پاس) 2 2 2 2 2 2 2
ظرفیت تولید بخار(اسب بخار) 25 4 6 15 20 10 8
ظرفیت تولید بخار(کیلوگرم/ساعت) 400 60 90 225 300 150 125
ظرفیت مشعل(کیلوکالری) 130000 80000 80000 130000 130000 130000 80000
قطر دودکش(اینچ) 21 17 17 21 21 21 17
وروی آب(اینچ) 1 1 1 1 1 1 1
تخلیه آب(اینچ) 1 1 1 1 1 1 1
فشار کار(اتمسفر) 6 6 6 6 6 6 6
فشار تست(اتمسفر) 10 10 10 10 10 10 10
برق مورد نیاز(ولت/هرتز) 220-50 220-50 220-50 220-50 220-50 220-50 220-50
قطر بدنه(سانتی متر) 110 65 70 900 100 80 70
ارتفاع بدنه(سانتی متر) 205 130 145 185 195 175 160
وزن بدنه(کیلوگرم) 1750 450 600 1150 1450 900 760