اتوپرس بخار طرح هوفمن آمریکا


اتوپرس بخار طرح هوفمن آمریکا
مدل PJ60MN PA63MN PM65MN
سایز کارگیری(سانتی متر) 110.33 110.33 110.33
ابعاد میز کار(سانتی متر) 160.7 160.7 160.7
جنس میز MDF MDF MDF
فشار مجاز بخار(بار) 4 4 4
مصرف بخار(کیلوگرم/ساعت) 50 50 50
طول(سانتی متر) 160 160 160
عرض(سانتی متر) 125 125 125
ارتفاع(سانتی متر) 160 160 160
وزن(کیلوگرم) 400 450 460