اتوپرس بخار طرح پنوماتیک نظریان


اتوپرس بخار طرح پنوماتیک نظریان
مدل PJ97PN PJ99PB
سایز کارگیری(سانتی متر) 110.33 125.37
ابعاد میز کار(سانتی متر) 180.7 180.7
جنس میز AL AL
فشار مجاز بخار(بار) 4 4
مصرف بخار(کیلوگرم/ساعت) 20 25
طول(سانتی متر) 180 180
عرض(سانتی متر) 125 125
ارتفاع(سانتی متر) 160 160
وزن(کیلوگرم) 415 465