اتوپرس بخار طرح صادراتی نظریان


اتوپرس بخار طرح صادراتی نظریان
مدل PJ95MN PJ96MB
سایز کارگیری(سانتی متر) 110.33 125.37
ابعاد میز کار(سانتی متر) 180.7 180.7
جنس میز AL AL
فشار مجاز بخار(بار) 4 4
مصرف بخار(کیلوگرم/ساعت) 50 50
طول(سانتی متر) 180 180
عرض(سانتی متر) 125 125
ارتفاع(سانتی متر) 160 160
وزن(کیلوگرم) 425 475